Historia firmy

Historia powstania H. & J. Brüggen KG

1886

Uprawa różnych rodzajów zbóż w okolicy stała się bardziej powszechna. Gryka importowana jest głównie z Polski i Rosji. Z tego względu planowane jest uruchomienie w jednym z miast portowych drugiego młyna. Na jego lokalizację Heinrich Brüggen wybiera ze względu na optymalny dostęp do morza Lubekę, mającą wtedy jeszcze status wolnego miasta hanzeatyckiego.