Historia firmy

Historia powstania H. & J. Brüggen KG

2010

Powiększenie centrum logistycznego zakładu nr II w Lubece o powierzchnię do składowania ok. 15 000 palet. Dodatkowo w porcie w Lubece powstaje magazyn centralny „Konstinkai“ dysponujący obecnie 22 000 miejsc do składowania palet. Dzięki zakończeniu budowy nowego centrum logistycznego w polskiej miejscowości Wilga, także zakład nr III dysponuje około 6800 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, na której składować można kolejnych 6000 palet.