Automatyk

Miejsce pracy: Wilga (pow. garwoliński) Region: mazowieckie

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie sprawności i dostępności linii technologicznych, maszyn i urządzeń w obszarze produkcji i pakowni poprzez: diagnozowanie i usuwanie bieżących usterek technicznych w zakresie układów elektrycznych automatyki i sterowania; wykonywanie działań prewencyjnych zgodnie z założonym harmonogramem; raportowanie pracy i obsługę magazynu części zamiennych w systemie CMMS
 • Modyfikowanie istniejących i wykonywanie nowych instalacji elektrycznych oraz systemów sterowania
 • Zgłaszanie pomysłów usprawnień i projektów optymalizacyjnych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ewentualnie absolwent uczelni technicznej
 • Wykształcenie min. średnie kierunkowe (Automatyka, Mechatronika lub pokrewne), wyksztalcenie wyższe będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość układów automatyki przekaźnikowo-stykowej
 • Umiejętność interpretacji dokumentacji technicznej i technologicznej w tym schematów elektrycznych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji
 • Znajomość zagadnień automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem układów napędowych opartych na falownikach i serwonapędach (Siemens, SEW, Danfoss)
 • Umiejętność programowania i diagnostyki sterowników PLC – dodatkowy atut
 • Uprawnienia energetyczne Gr I E min. do 1kV - dodatkowy atut
 • Dokładność, samodzielność, komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w rozwijającej się, międzynarodowej firmie
 • Pracę w systemie zmianowym
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez program szkoleń
 • Pakiet benefitów: grupowe ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną, bezpłatne wejścia na basen oraz deputaty produktowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Brüggen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8;

W sprawie pozyskania szczegółowych informacji o danych osobowych można kontaktować się pod adresem mailowym: dane.osobowe@brueggen.com

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy 1) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (RODO art. 6 ust. 1 lit c) natomiast inne dane wykraczające poza zbiór danych określonych przez Kodeks Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która jest rozumiana poprzez umieszczenie tych danych w dokumentach rekrutacyjnych. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe np. dane dotyczące zdrowia będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a).

Brüggen Polska będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w, którym zostały zebrane a jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na uczestnictwo w kolejnych procesach rekrutacyjnych nie dłużej niż rok.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy systemów i usług IT, zewnętrzne kancelarie prawne, firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy wspierające proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym również w formie profilowania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 1. - t. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy