Formularz aplikacyjny

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Brüggen Polska Sp. z o. o.

Aplikacja z własnej inicjatywy
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon *
Miejsce zamieszkania *
Poziom wykształcenia/uzyskany tytuł
Aktualna pozycja/poziom stanowiska
Całkowita długość doświadczenia zawodowego
Znajomość języka angielskiego
Dyspozycyjność do rozpoczęcia pracy (okres wypowiedzenia)
Oczekiwania finansowe (miesięczne wynagrodzenie brutto)
Plik CV *
Dodatkowy załącznik (np. list motywacyjny)
Proszę potwierdzić *
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Brüggen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8;

W sprawie pozyskania szczegółowych informacji o danych osobowych można kontaktować się pod adresem mailowym:
dane.osobowe@brueggen.com

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy 1) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (RODO art. 6 ust. 1 lit c) natomiast inne dane wykraczające poza zbiór danych określonych przez Kodeks Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która jest rozumiana poprzez umieszczenie tych danych w dokumentach rekrutacyjnych. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe np. dane dotyczące zdrowia będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a).

Brüggen Polska będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w, którym zostały zebrane a jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na uczestnictwo w kolejnych procesach rekrutacyjnych nie dłużej niż rok.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy systemów i usług IT, zewnętrzne kancelarie prawne, firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy wspierające proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd.

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Pani/Pana dane będą wykorzystywane tylko do rozpatrzenia Pani/Pana zapytania. Nie będą one przekazywane osobom trzecim.

Ochrona danych

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji pracowników

Dla naszego przedsiębiorstwa niezwykle ważne jesz zapewnienie Państwa danym osobowym ochrony najlepszej z możliwych. Wszystkie dane osobowe zbierane i przetwarzane przez nas w ramach procesu rekrutacji pracowników są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i manipulacją przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych. Zbieramy dane w celu obsadzenia wolnych stanowisk w całym przedsiębiorstwie. Udostępniając nam swoje dane wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie przez nasze przedsiębiorstwo. Poza tym wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie przez nas Państwa aplikacji przez rok, aby móc je uwzględnić w odniesieniu do wolnych miejsc pracy także w przyszłości.

 

Przebieg procesu rekrutacji pracowników

W razie znalezienia na naszej stronie ciekawej oferty pracy lub chęci ubiegania się o pracę w konkretnym dziale z własnej inicjatywy, proszę skorzystać z naszego formularza rekrutacyjnego online, aby bezpośrednio ubiegać się o pracę na konkretnym stanowisku. Po podaniu danych osobowych ma tu Pani/Pan możliwość przekazania nam listu motywacyjnego, życiorysu, świadectw i referencji. Proszę w razie możliwości zestawić wszystkie dokumenty w jeden plik, najlepiej w formacie PDF.

W ramach procesu rekrutacji przeprowadzamy najpierw wstępny wybór kandydatów. O jego wyniku poinformujemy Panią/Pana e-mailem. Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailem i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W indywidualnych przypadkach zostanie wyznaczona data drugiej rozmowy.