Pani/Pana aplikacja

Cieszymy się na Pani/Pana aplikację

Oferta pracy
Samodzielna/-y Księgowa/-y
Zwrot grzecznościowy *
Tytuł
Imię *
Nazwisko *
Ulica *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Kraj *
Obywatelstwo *
Miejsce ur. *
Data ur. *
Telefon
Adres e-mail *
Załącznik (Max 16MB) *
Załącznik (Max 16MB)
Załącznik (Max 16MB)
Załącznik (Max 16MB)
Proszę potwierdzić *
I agree that my data from the application form will be collected and processed to answer my request. The data will be deleted after your request has been processed. You can revoke your consent at any time for the future by e-mail to info@brueggen.com Information on the handling of user data can be found in our data protection declaration.
Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone *. Pani/Pana dane będą wykorzystywane tylko do rozpatrzenia Pani/Pana zapytania. Nie będą one przekazywane osobom trzecim.

Ochrona danych

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji pracowników

Dla naszego przedsiębiorstwa niezwykle ważne jesz zapewnienie Państwa danym osobowym ochrony najlepszej z możliwych. Wszystkie dane osobowe zbierane i przetwarzane przez nas w ramach procesu rekrutacji pracowników są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i manipulacją przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych. Zbieramy dane w celu obsadzenia wolnych stanowisk w całym przedsiębiorstwie. Udostępniając nam swoje dane wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie przez nasze przedsiębiorstwo. Poza tym wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie przez nas Państwa aplikacji przez rok, aby móc je uwzględnić w odniesieniu do wolnych miejsc pracy także w przyszłości.

 

Przebieg procesu rekrutacji pracowników

W razie znalezienia na naszej stronie ciekawej oferty pracy lub chęci ubiegania się o pracę w konkretnym dziale z własnej inicjatywy, proszę skorzystać z naszego formularza rekrutacyjnego online, aby bezpośrednio ubiegać się o pracę na konkretnym stanowisku. Po podaniu danych osobowych ma tu Pani/Pan możliwość przekazania nam listu motywacyjnego, życiorysu, świadectw i referencji. Proszę w razie możliwości zestawić wszystkie dokumenty w jeden plik, najlepiej w formacie PDF.

W ramach procesu rekrutacji przeprowadzamy najpierw wstępny wybór kandydatów. O jego wyniku poinformujemy Panią/Pana e-mailem. Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailem i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W indywidualnych przypadkach zostanie wyznaczona data drugiej rozmowy.